Jiangsu Yangyang Chemical Equipments Manufacture Co., Ltd.
中文版ENGLISH        
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

Legal Representative: Zhu Hongzhi
Mobile:
Zhu Xiaohe 13805260228    
              Zhu Hongzhi13961097828
TEL:+86-523-84628598/84628588
        +86-523-84802945
FAX: +86-523-84628599/84803613

     
 
Honors
 
 
十强企业
二十强优秀企业
二十强企业
三十强企业
三十强企业
最具社会责任感企业
中国轻工业搪瓷行业十强企业
中国化工装备百强企业
中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书
企业法人营业执照
2012年度中国轻工业搪瓷行业十强企业
中华人民共和国特种设备设计许可证
15 Records Next   1   2 
无码中文人妻在线三区 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <网址链> <网址链> <网址链> <网址链> <网址链> <网址链>